Hjälp våra vilda bin

Om publikationen

Löpnummer:
2020:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsida för foldern Hjälp våra vilda bin

Idag minskar våra vilda biarter på ett katastrofalt
sätt i hela världen. Vart tredje svenskt vildbi,
nästan 100 arter, riskerar att dö ut från landet på
sikt. Det är väldigt allvarligt, bland annat för att
binas pollinering ger oss mycket av den mat vi
äter. Men det finns faktiskt flera åtgärder som du
som markägare, trädgårdsägare eller fastighetsförvaltare
kan göra för att gynna Sveriges vilda
bin och därmed göra en liten men betydande
insats för miljön. Som för alla levande varelser
är det två huvudsakliga faktorer som ska uppfyllas
för att bina ska trivas: Någonting att äta
och någonstans att bo.

Kontakt