Gröna bladet nummer 4 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:13
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Tidning

Tema: Livsmedel

Vårt län har många duktiga företagare inom livsmedelssektorn, vilket är positivt för våra konsumenter och länet i stort. En del har hittat sin nisch, en del vill utveckla vidare och växa och det sker ständigt framsteg. En annan sida av livsmedelskedjan är arbetet med att se till att vi har tillgång till säkra livsmedel. Förhoppningen är att den kontrollen ska ske så smidigt som möjligt tillsammans med företagaren.

Kontakt