Gröna bladet nummer 2 – 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:7

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 16

Publikationstyp: Tidning

Tema: Livsmedel

Det lokala arbetet med livsmedelsstrategin fortsätter. Agro Örebro är en viktig aktör och mötesplats i det arbetet. Trots den speciella våren med coronapandemin är det mycket på gång i vårt län.

En del av detta kan du ta del av i det här numret av Gröna bladet.

Kontakt