Gröna bladet nummer 1 – 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:4
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Tidning
En traktor

Numrets tema är Jordbrukarstöd.

Nu är vi inne i tiden förSAM-ansökan 2020. Sista dag för ansökan är i år 8 april. I detta nummer hittar du en del tips och information som kan vara till nytta.

Kontakt