Gröna bladet nummer 1 – 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:4

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 16

Publikationstyp: Tidning

En traktor

Numrets tema är Jordbrukarstöd.

Nu är vi inne i tiden förSAM-ansökan 2020. Sista dag för ansökan är i år 8 april. I detta nummer hittar du en del tips och information som kan vara till nytta.

Kontakt