Ekologiskt Lantbruk nr 3 2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 2

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Bild på nyhetsblad


Ett nyhetsblad för dig som är intresserad av ekologisk produktion. Nyhetsbladet kommer ut med cirka sju nummer per år. Du kan prenumerera via e-post eller post. Prenumerationen är kostnadsfri.

Anmäl dig via e-post till Länsstyrelsens nyhetsblad Ekologiskt lantbruk


I det här numret kan du läsa om:

  • Ökad bördighet med rikare markliv
  • Kurser:
    Minska förlusterna vid ensilering - Digital föreläsning
    Gärdesgårdskurs

Kontakt