Ekologiskt Lantbruk nr 2 2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 2

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Bild på nyhetsblad


Ett nyhetsblad för dig som är intresserad av ekologisk produktion. Nyhetsbladet kommer ut med cirka sju nummer per år. Du kan prenumerera via e-post eller post. Prenumerationen är kostnadsfri.

Anmäl dig via e-post till Länsstyrelsens nyhetsblad Ekologiskt lantbruk


I det här numret kan du läsa om:

 • Analysera utsäde - ökning av flygsot i havre och korn
 • Kurser:
  Ogräsbekämpning i ekologisk trädgårdsodling
  Ekologisk nötköttsproduktion
  Småskalig ekologisk äggproduktion
  Grundkurs i ekologisk potatisodling
  Historiska kartor

Kontakt