Ekologiskt Lantbruk nr 1 2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 2

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Bild på nyhetsblad


Ett nyhetsblad för dig som är intresserad av ekologisk produktion. Nyhetsbladet kommer ut med cirka sju nummer per år. Du kan prenumerera via e-post eller post. Prenumerationen är kostnadsfri.

Anmäl dig via e-post till Länsstyrelsens nyhetsblad Ekologiskt lantbruk


I det här numret kan du läsa om:

  • Kurs i ekologisk vallfröproduktion
  • Nya regler för ekologiskt utsäde från 2021
  • Vallfrö 2020
  • Individramträff med tema utfodring
  • Jordhälsokonferensen 2020
  • Inred din gårdsbutik
  • Försäljning och logistik för trädgårdsproducenter

Kontakt