Betaltjänststrategi Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2020:8
Diarienummer:
301-6034-2020
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Bild på nyhetsblad
I takt med att digitaliseringen ökar i samhället har tillgången till betaltjänster förändrats vilket skapar nya förutsättningar. Det pågår en strukturell förändring med ökad användning av kortbetalning och digitala betalningsmedel där fler och fler butiker slutar hantera kontanter.
I enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev kommer särskilt fokus läggas på bevakning av äldres och personer med funktionsnedsättning samt företag och föreningars tillgång till fungerande betaltjänster.

Strategins mål och aktiviteter kommer att utvärderas årligen i samband med att den årliga rapporteringen av uppdraget redovisas.
Strategin har tagits fram för att skapa en medvetenhet om förändringarna och för att strukturerat möta de problem som finns och som kan tillkomma.

Kontakt