Barns rättigheter och föräldraskap

Om publikationen

Löpnummer:
2020:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Handboken Barns rättigheter och föräldraskap är till för dig som är förälder eller en annan viktig vuxen runt barn. Den berättar om barns rättigheter med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den oftast kallas.

Informationen beskriver också det stöd som föräldrar och andra viktiga vuxna runt barn har rätt att få. I informationen finns tips i föräldraskapet och i slutet hittar du telefonnummer och webbadresser dit du kan vända dig för att få stöd och information.

Informationen i handboken är baserad på forskning samt rapporter från myndigheter och organisationer som inkluderat samtal med barn och unga i Sverige. Inspiration och viss text är hämtad från liknande skrift framtagen av Stockholms stad.

Handboken är framtagen av Länsstyrelsen i Örebro län i samarbete med Länsstyrelsen i Dalarnas län och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontakt