Barns rättigheter och föräldraskap

Om publikationen

Löpnummer: 2020:9

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 36

Publikationstyp: Broschyr/folder

Handboken Barns rättigheter och föräldraskap är till för dig som är förälder eller en annan viktig vuxen runt barn. Den berättar om barns rättigheter med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den oftast kallas.

Informationen beskriver också det stöd som föräldrar och andra viktiga vuxna runt barn har rätt att få. I informationen finns tips i föräldraskapet och i slutet hittar du telefonnummer och webbadresser dit du kan vända dig för att få stöd och information.

Informationen i handboken är baserad på forskning samt rapporter från myndigheter och organisationer som inkluderat samtal med barn och unga i Sverige. Inspiration och viss text är hämtad från liknande skrift framtagen av Stockholms stad.

Handboken är framtagen av Länsstyrelsen i Örebro län i samarbete med Länsstyrelsen i Dalarnas län och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontakt