Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Årsredovisning 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:1
Diarienummer:
106-982-2020
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
184
Publikationstyp:
Rapport
Framsida årsredovisning 2019

Länsstyrelsen har en central roll för länets utveckling såväl i vår myndighetsutövning som i vårt uppdrag att verka för att de nationella målen får genomslag utifrån länets förutsättningar. Vi bidrar till stor samhällsnytta med utbetalning av cirka 600 miljoner kronor varje år till landsbygdsutveckling, jordbruksstöd och klimatinvesteringar, till bevarande av biologisk mångfald, till sociala insatser och mycket annat.

Under året har vi tagit fram en ny vision för vår länsstyrelse. Vår utgångspunkt är att vi är en myndighet med ett gemensamt uppdrag. Länsstyrelsernas instruktion och uppdrag låg till grund när vi formulerade vår framtidsvision Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Ledorden för verksamheten är: serviceinriktade, samverkande, rättssäkra och drivande. Tillsammans med den statliga värdegrunden tydliggör detta hur vi vill uppfattas och vad som ska prägla vårt arbete i vardagen.

Behovet av mer långsiktig planering har fört oss till att anta en ny långsiktig strategisk plan för åren 2019–2022. Agenda 2030 och rättighetsperspektiven är integrerade och vägledande i detta arbete. De strategiska områdena är två interna, digitalisering och kompetensförsörjning samt tre externa; energi och klimat, landsbygdens utveckling och civilt försvar.

Arbetet med att återuppbygga det civila försvaret har under året intensifierats. Vi känner stort ansvar utifrån vår roll som högst ansvarig för civilt försvar i länet och med utgångspunkt från svensk försvars- och säkerhetspolitik, bidra till att genomföra regeringens målsättningar på området.

Kontakt