Urdabrunn nr 12 2019

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Nyhetsbrev
Bild på nyhetsblad

Ett kunskapsblad för dig som är intresserad av odlingslandskapets historia. Varje nummer presenterar ett tema, till exempel stenmurar, röjningsrösen eller liknande landskapselement.  Du kan prenumerera på Urdabrunn via e-post. Prenumerationen är kostnadsfri.

Anmäl dig via e-post till Länsstyrelsens kunskapsbladet Urdabrunn

  • Tema i Urdabrunn nr 12:
  • Humle

Kontakt