Urdabrunn nr 12 2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 2

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Bild på nyhetsblad

Ett kunskapsblad för dig som är intresserad av odlingslandskapets historia. Varje nummer presenterar ett tema, till exempel stenmurar, röjningsrösen eller liknande landskapselement.  Du kan prenumerera på Urdabrunn via e-post. Prenumerationen är kostnadsfri.

Anmäl dig via e-post till Länsstyrelsens kunskapsbladet Urdabrunn

  • Tema i Urdabrunn nr 12:
  • Humle

Kontakt