Uppföljning av Örebro läns energi- och klimatprogram – 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:34
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en uppföljning av Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017–2020.

  1. I rapporten gör vi en genomgång av utvecklingen sedan energi- och klimatprogrammet antogs av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län år 2017. Uppföljningen avser styrmedel och insatser som har antagit och utförts under första halvan av programmets giltighetstid, men eftersom statistiken släpar i tid går siffrorna i de flesta fall tillbaka till år 2016.
  2. Uppföljningen sker utifrån energi- och klimatprogrammets sex insatsområden: Resor och transporter, Energiförsörjning, • Produktion och konsumtion av livsmedel, Företag och industrier, Byggnader och fastigheter samt Övrig konsumtion.

Kontakt

Linda Svensson

Region Örebro län