Tillgänglig kommersiell service - En möjlighet till en mer lönsam butik

Om publikationen

Löpnummer:
2019:3
Diarienummer:
303-5823-2017
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Hur tillgängliga är dagligvarubutiker på landsbygden för personer med olika funktionsvariationer? Det har Länsstyrelsen undersökt genom projektet Tilgänglig komersiell service. Syftet har varit att hjälpa butiker att öka tillgängligheten. Ökad tillgänglighet är ett sätt att förbättra lönsamheten för butiker på landsbygden.

I rapporten presenteras resultatet av inventeringarna, enkätundersökningen och de personliga möten som genomfördes inom projektet. Rapporten redovisar vanliga brister med tillgängligheten och ger tips på förbättringsåtgärder.

Läs mer om projektet tillgänglig komersiell service

Logotyp för Europeiska jordbruksfonden

Kontakt