Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt lokala trafikföreskrifter m.m 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019.22

Diarienummer: 2192-2019

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 30

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt lokala trafikföreskrifter m.m. 2019

Varje år sammanställer Länsstyrelsen information om allmänna vägar och andra viktigare vägar samt lokala föreskrifter i Örebro län. Förteckningen över vägarna i länet ger information om bärighet och vägarnas eventuella lokala trafikföreskrifter. I sammanställlningen får du även information om lämpliga leder för tunga lastbilar och var det finns förbud mot transport av farligt gods.

Kontakt