Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt lokala trafikföreskrifter m.m 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019.22
Diarienummer:
2192-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt lokala trafikföreskrifter m.m. 2019

Varje år sammanställer Länsstyrelsen information om allmänna vägar och andra viktigare vägar samt lokala föreskrifter i Örebro län. Förteckningen över vägarna i länet ger information om bärighet och vägarnas eventuella lokala trafikföreskrifter. I sammanställlningen får du även information om lämpliga leder för tunga lastbilar och var det finns förbud mot transport av farligt gods.

Kontakt