RSA-stöd 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:10

Diarienummer: 451-1390-2019

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Publikationen "RSA-stöd" har till syfte att vara ett stöd för länets kommuner och Region Örebro län vid arbetet med att sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser. Stödet ger ökad möjlighet till enhetlighet och ökad jämförbarhet, samt skapar en grund för arbetet med kartläggningen av risker.
Stödmaterialet är framtaget av en arbetsgrupp bestående av Örebro läns kommuner, Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län.

Kontakt