Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten 2019 – 2023

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
581-7546-2018
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
49 (+ 8 bilagor)
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Den regionala åtgärdsplanen beskriver resultatet från de åtgärder som utförts fram till år 2018 och hur den framtida kalkningsverksamheten skall utformas enligt principerna i Naturvårdsverkets samt Havs- och vattenmyndighetens kalkningshandbok. Dessutom utgör planen underlag för att höja kvaliteten och för att anpassa verksamheten till den aktuella försurningssituationen.

Det övergripande målet med kalkning är att upprätthålla vattenkvaliteten i av människan påverkade (antropogent) försurade sjöar och vattendrag i väntan på att de ska återhämta sig från försurningen.

Planen kan komma att revideras.

Kontakt