Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten 2019 – 2023

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 581-7546-2018

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 49 (+ 8 bilagor)

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Den regionala åtgärdsplanen beskriver resultatet från de åtgärder som utförts fram till år 2018 och hur den framtida kalkningsverksamheten skall utformas enligt principerna i Naturvårdsverkets samt Havs- och vattenmyndighetens kalkningshandbok. Dessutom utgör planen underlag för att höja kvaliteten och för att anpassa verksamheten till den aktuella försurningssituationen.

Det övergripande målet med kalkning är att upprätthålla vattenkvaliteten i av människan påverkade (antropogent) försurade sjöar och vattendrag i väntan på att de ska återhämta sig från försurningen.

Planen kan komma att revideras.

Kontakt