Provfiske av kräftor i fyra sjöar i Örebro län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:28
Diarienummer:
511-5540-17
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport
Provfiske av kräftor i fyra sjöar i Örebro län 2018

Från att tidigare ha varit en allmänt förekommande och kommersiellt fiskad art är den inhemska flodkräftan nu hotad. Sedan introduktionen av signalkräfta och därmed kräftpest till svenska vatten har bestånden av flodkräfta decimerats till att de idag endast förekommer på några få ställen i länet. Detta medför att flodkräftan är akut hotad och vi har genom EU:s Art- och habitatdirektiv ett nationellt ansvar att säkra dess fortlevnad. Inventeringar gjorda under 2018 syftar till att öka kunskapen kring förekomsten av de olika kräftarterna i Örebro län.

Kontakt