Miljöråd nr 5 2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 2

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Bild på nyhetsblad

Ett nyhetsblad med aktuell information om miljöfrågor som rör växtnäring, växtskydd, ogräs med mera. Nyhetsbladet kommer ut med cirka fem nummer per år. Du kan kostradsfritt prenumerera via e-post eller post.

Anmäl dig via e-post till Länsstyrelsens nyhetsblad Miljöråd för lantbrukare

I det här numret kan du läsa om:

  • Miljöhusesyn.nu - ett hjälpmedel för dig och ditt företag
  • Dags för nytt godkännande av sprutan?
  • Skördedatum i sprutjournalen
  • Rapportera djuren åter från tillfälligt ute
  • Kurs - vallfoder av rätt kvalitet till rätt djur

Kontakt