Miljöråd nr 4 2019

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Nyhetsbrev
Bild på nyhetsblad

Ett nyhetsblad med aktuell information om miljöfrågor som rör växtnäring, växtskydd, ogräs med mera. Nyhetsbladet kommer ut med cirka fem nummer per år. Du kan kostnadsfritt prenumerera via e-post eller post.

Anmäl dig via e-post till Länsstyrelsens nyhetsblad Miljöråd för lantbrukare

I det här numret kan du läsa om:

Träffar Tulltorpsån - där lantbrukarna tog saken i egna händer
Studieresa Tulltorpsån Skåne
Styckningskurs vildsvin
Hästar - rasthagar, gödsel, foder och miljö
Mellansvensk konferens om ogräs

Kontakt