Länsstyrelserna stödjer föräldraskapsstödsarbetet

Om publikationen

Löpnummer:
2019:13
Diarienummer:
821-825-2019
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

Att främja barns och ungas hälsa och att förebygga ohälsa är ett prioriterat arbete i Sverige. Föräldrar har stor betydelse för sina barns utveckling och hälsa. Villkor och förhållanden under uppväxten har också betydelse för hälsan genom hela livet. Stöd till föräldrar i deras föräldraskap är ett sätt att öka möjligheterna till ett gott liv för barn och ungdomar och maximera barnets skydd mot ohälsa och sociala problem.

Länsstyrelserna fick under 2018 ett nytt fyraårigt uppdrag att i respektive län, stödja kommuner, landsting, regioner och andra föräldraskapsstödjandeaktörer i arbetet med att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år.

Kontakt