Länsstyrelsens krisledningsplan 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:25

Diarienummer: 457-2183-2019

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

Krisledningsplanen klargör Länsstyrelsens kris- och krigsorganisation samt vårt ansvar och våra uppgifter vid samhällsstörningar, när vi ansvarar för räddningstjänst samt vid höjd beredskap. Planen tydliggör organisation, regelverk, arbetsformer och processer samt fungerar som ett praktiskt stöd för Länsstyrelsens chefer och medarbetare i krisledningsarbetet.

Kontakt