Historisk ekologi i Venakärret och Älvhyttan

Om publikationen

Löpnummer:
2019:6
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport
""

Denna rapport är en sammanställning den historiska markanvändningen i Venakärret och bergsmansbyn Älvhyttan, Nora kommun. Underlaget som använts består av historiska kartor och dokument som granskats av Tommy Lennartsson och Anna Westin (Centrum för biologisk mångfald, CBM) inför en kurs i våtmarksslåtter i Venakärret 2017, arrangerad av Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbete. På uppdrag av Länsstyrelsen har dokumentationen från denna kurs sammanställts och kompletterats för att utgöra ett värdefullt underlag till den förvaltningsplan för naturreservatet/Natura 2000-området Venakärret, som tas fram inom LIFE-projektet Reclaim.

Kontakt