Handlingsplan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Om publikationen

Löpnummer:
2019:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Strategi
Länsstyrelsens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2019-2020

Den nationella jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet är att Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av den maktobalans som råder i ett ojämställt samhälle där kvinnor och män inte har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Denna handlingsplans syfte är att beskriva Länsstyrelsens roll som samordnare av arbetet mot mäns våld mot kvinnor i Örebro län, samt vad Länsstyrelsen avser att göra inom ramen för vårt uppdrag.

Syftet är också att den ska ligga till grund för ett mer effektivt, strategiskt och målinriktat samverkansarbete mellan länets aktörer, för att på så sätt bidra till regeringens jämställdhetspolitiska mål, i synnerhet då det delmål som innebär att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Handlingsplanen kan utgöra ett gemensamt dokument för länets aktörer eller inspirera andra som arbetar inom området.

Kontakt