Gröna bladet nummer 4 – 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:36
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Tidning

Tema: Företag på landsbygden

Det finns mer än en miljon företag i Sverige. Ungefär 75 procent av dem är enmansföretag och många av dem är aktiva på landsbygden. De är en förutsättning för
en levande landsbygd.

 

Kontakt