Gröna bladet nummer 4 – 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:36

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår:

Sidantal: 16

Publikationstyp: Tidning

Tema: Företag på landsbygden

Det finns mer än en miljon företag i Sverige. Ungefär 75 procent av dem är enmansföretag och många av dem är aktiva på landsbygden. De är en förutsättning för
en levande landsbygd.

 

Kontakt