Gröna bladet nummer 2, 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:21
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Tidning

Tema: Ett rikt odlingslandskap

Betesmarker står för en stor del av biologisk mångfald i
odlingslandskapet. Här finns också kulturhistoriska spår. Med detta nummer vill vi lyfta fram dessa
rikedomar. Ser du dem i dina marker?

Kontakt