Gröna bladet nummer 2, 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:21

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 12

Publikationstyp: Tidning

Tema: Ett rikt odlingslandskap

Betesmarker står för en stor del av biologisk mångfald i
odlingslandskapet. Här finns också kulturhistoriska spår. Med detta nummer vill vi lyfta fram dessa
rikedomar. Ser du dem i dina marker?

Kontakt