Gröna bladet nummer 1 - 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:9
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Tidning

Tema: Jordbrukarstöd

Just nu är det högaktuellt med SAM-ansökan, som ska lämnas in senast 11 april. Vi har därför tema jordbrukarstöd.

Här hittar du bland annat information om huroch när du kan få hjälp med att lämna in din ansökan. Och du får också tips och information omvad du behöver tänka på.

Kontakt