Ekologiskt Lantbruk nr 6 2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 2

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Bild på nyhetsblad


Ett nyhetsblad för dig som är intresserad av ekologisk produktion. Nyhetsbladet kommer ut med cirka sju nummer per år. Du kan prenumerera via e-post eller post. Prenumerationen är kostnadsfri.

Anmäl dig via e-post till Länsstyrelsens nyhetsblad Ekologiskt lantbruk


I det här numret kan du läsa om:

  •  Uppmärksam på mjöldryga i råg och rågvete
  •  Åtagande för ekologisk produktion 2020
  •  Skicka in ditt certifikat för 2019
  • Vallfoder av rätt kvalitet till rätt djur - kurs
  • Affärsutveckla ditt trädgårdsföretag
  • Lär dig om offentlig upphandling - livsmedel
  • Kurser i sparsam körning

Kontakt