Ekologiskt Lantbruk nr 5 2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 2

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Bild på nyhetsblad


Ett nyhetsblad för dig som är intresserad av ekologisk produktion. Nyhetsbladet kommer ut med cirka sju nummer per år. Du kan prenumerera via e-post eller post. Prenumerationen är kostnadsfri.

Anmäl dig via e-post till Länsstyrelsens nyhetsblad Ekologiskt lantbruk


I det här numret kan du läsa om:

  • Mota invasiva ogräs med kunskap och gemensamma strategier
  • Invasiva ogräs - konferens
  • Hermelins grönsaker - studieresa
  • Studieresa för fårägare, runtom i Örebro län
  • Fortsättningskurs i ekologisk fruktodling
  • Vallfoder av rätt kvalitet till rätt djur - kurs
  • Underhåll av diken - studiecirklar

Kontakt