Ekologiskt Lantbruk nr 3 2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 2

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Bild på nyhetsblad

Ett nyhetsblad för dig som är intresserad av ekologisk produktion. Nyhetsbladet kommer ut med cirka sju nummer per år. Du kan prenumerera via e-post eller post. Prenumerationen är kostnadsfri.

Anmäl dig via e-post till Länsstyrelsens nyhetsblad Ekologiskt lantbruk

I det här numret kan du läsa om:

  • Ta grepp om skräppan

  • Studieresa till Borgeby fältdagar

  • Fältvandringar: 
  • Ekologisk vallfröproduktion
  • Geologin i odlingslandskapet
  • Ekars och landformationers dragningskraft på insekt och människa                  
  • Maskin- och redskapsdag för rationell odling av ekologiska grönsaker på friland

Kontakt