Ekologiskt Lantbruk nr 2 2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 2

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Bild på nyhetsblad

Ett nyhetsblad för dig som är intresserad av ekologisk produktion. Nyhetsbladet kommer ut med cirka sju nummer per år. Du kan prenumerera via e-post eller post. Prenumerationen är kostnadsfri.

Anmäl dig via e-post till Länsstyrelsens nyhetsblad Ekologiskt lantbruk

I det här numret kan du läsa om:

 • Analysera eget utsäde
  • Kurser om:  Vallfoder av rätt kvalitet till rätt djur
                       Äga och förvalta diken
                       Hållbara växtföljder i ekologisk produktion
                       Historiska kartor
                       Vallfoder till får

Kontakt