Byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagstiftningen

Om publikationen

Löpnummer:
2019:4
Diarienummer:
404-840-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen får varje år i uppdrag av regeringen att granska byggnadsnämndernas arbete med tillsyn samt hur kommunerna tillämpar plan- och bygglagstiftningen. Inför 2018 fick länsstyrelserna i uppdrag att följa upp och redovisa hur kommunerna tillämpar kravet på att en byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan (8 kap. 1 § 2 plan- och bygglagen). Länsstyrelserna också ska följa upp och redovisa hur möjligheterna att medge undantag från de ordinarie utformnings- och egenskapskraven för så kallade tillfälliga anläggningsboenden tillämpas av kommunerna.

Kontakt

Lena Lundkvist

Länsarkitekt