Byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagstiftningen

Om publikationen

Löpnummer: 2019:4

Diarienummer: 404-840-2019

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen får varje år i uppdrag av regeringen att granska byggnadsnämndernas arbete med tillsyn samt hur kommunerna tillämpar plan- och bygglagstiftningen. Inför 2018 fick länsstyrelserna i uppdrag att följa upp och redovisa hur kommunerna tillämpar kravet på att en byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan (8 kap. 1 § 2 plan- och bygglagen). Länsstyrelserna också ska följa upp och redovisa hur möjligheterna att medge undantag från de ordinarie utformnings- och egenskapskraven för så kallade tillfälliga anläggningsboenden tillämpas av kommunerna.

Kontakt

Lena Lundkvist

Länsarkitekt