Använda vatten från naturen – Vad gäller vid vattenuttag från en bäck, å eller sjö?

Om publikationen

Löpnummer:
2019:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Broschyr/folder
vatten, träd

Funderar du på att använda vatten från en bäck, å eller
sjö? Då finns det en del saker som du behöver känna till.

Ett vattenuttag kan orsaka skada i naturen och omfattas
av miljöbalken. Du kan behöva anmäla vattenuttaget
till länsstyrelsen eller söka tillstånd hos mark- och
miljödomstolen. Vilka regler som gäller beror på hur mycket vatten du vill ta och hur det påverkar naturen och andraintressen.
I denna broschyr berättar vi mer om:

  • Vattenuttag
  • Påverkan på livet i vattnet
  • Särskilt värdefulla vattendrag
  • Så säger lagen
  • Alternativ till vattenuttag.

Läs mer om vattenuttag

Vattenuttag (bortledning av yt- och grundvatten)

Kontakt