Växtplankton i fyra sjöar i Örebro län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:32
Diarienummer:
502-6802-2017
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport
Man i båt på en sjö som tar ett växtplanktonprov

Rapporten redovisar resultat från provtagningar av
växtplankton i de fyra sjöarna Lilla Grängen (Hällefors kommun), Saxen (Hällefors/Filipstads kommun), Storsjön (Askersunds kommun) och Östersjön (Askersunds/Laxå kommun). Provtagningarna utfördes under augusti 2018 och genomfördes i enlighet med Havs- och vatten-myndighetens handledning för miljöövervakning.

Undersökningarna utfördes som ett led i Länsstyrelsens
arbete med att kartlägga länets ytvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Resultaten har använts som stöd vid bedömningar av ytvattnens kemiska och ekologiska status, men kan också komma att fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.

Kontakt