Våtmarkerna lever upp

Om publikationen

Löpnummer:
2018:33
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport
""

Broschyren är LIFE-projektet Reclaims publika rapport om projektet. Projektnamnet ”Reclaim” är engelskans ord för återskapande, förbättring, räddning. Och det är precis vad projektet handlar om, nämligen att återta våtmarkernas strandängar från igenväxning.

Genom restaurering och skötselförbättrande åtgärder har projektet arbetat med att bevara och återskapa hotade livsmiljöer för ett stort antal växter och djur som är knutna till våtmarker. Projektet genomfördes under åren 2012-2018 av Länsstyrelsen i Örebro län med finansiering från EU:s miljöåtgärdsprogram LIFE och Naturvårdsverket.

Projektet omfattar restaurering av två våtmarksområden i Örebro län, extremrikkärret Venakärret och den näringsrika slättsjön Tysslingen, båda med igenväxning som gemensam hotbild. En stor del av åtgärderna i projektet har handlat om att röja, avverka, putsa och släppa ut djur på bete. Lika viktigt har det varit att anpassa både marker och metoder för en modern naturvård, där både betesdrift och maskinell slåtter ska kunna utföras på ett rationellt sätt. Tillgängligheten för besökare, såväl som information och dialog med markägare och kringboende har varit en annan viktig del i projektet.

Kontakt