Urdabrunn nr 11 2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 2

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Bild på nyhetsblad

Ett kunskapsblad för dig som är intresserad av odlingslandskapets historia. Varje nummer presenterar ett tema, till exempel stenmurar, röjningsrösen eller liknande landskapselement.  Du kan prenumerera på Urdabrunn via e-post. Prenumerationen är kostnadsfri.

Anmäl dig via e-post till Länsstyrelsens kunskapsbladet Urdabrunn

  • Tema i Urdabrunn nr 11:
  • Fägatan och utmarken

Kontakt