Uppfattningar om rovdjur och rovdjursförvaltning

Om publikationen

Löpnummer:
2018:03 Länsstyrelsen Värmland
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Uppfattningar om rovdjur och rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen i Örebro län och Länsstyrelsen Värmland genomförde under sommaren 2017 en enkätundersökning riktad till boende i områden för 2017 års licensjakt på varg i Örebro och Värmlands län.

Resultaten visade bland annat att boende i Loka och Brattfors jaktområde känner en otrygghet kring att leva nära rovdjur. Boende i jaktområdena ser negativt på att uppleva och se varg. Man känner även oro för varg och skulle vilja ha färre av dem. Det de flesta känner sig mest oroliga för är tamdjurshållningen och riskerna de upplever att vargens närvaro medför.

Många av de svarande är även negativt inställda till att ha björn och järv i sitt närområde, medan de flesta är positiva till lodjur. Licensjakten som genomfördes påverkade inte de boende vad gäller inställningen till varg eller förtroende för Länsstyrelsen, men man är ändå rörande överens om att licensjakt är ett medel som bör användas för att kontrollera vargpopulationen.

Enkäten fick en mycket låg svarsfrekvens, endast 163 av de 1000 tillfrågade besvarade undersökningen. Detta gör att resultaten endast kan ses som en del i ett större arbete att undersöka uppfattningar kring rovdjur hos boende i områden för licensjakt på varg. Fler liknande undersökningar behövs för att kunna dra mer djupgående slutsatser.

Kontakt