Tillsynsplan 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Bild på omslag av tillsynsplan 2018.

Alla myndigheter som gör tillsyn enligt miljöbalken ska inför varje nytt år göra en samlad tillsynsplan. Länsstyrelsens Tillsynsplan 2018 grundar sig på en behovsutredning som uppdateras varje år. På Länsstyrelsen i Örebro län är arbetet med tillsyn enligt miljöbalken framförallt fördelat på enheterna Vatten- och naturmiljöenheten, Miljöskyddsenheten samt Art- och viltenheten.


För tillsynen under 2018 har det gjorts en samlad tillsynsplan som visar hur vi jobbar med tillsyn enligt miljöbalken. I planen framgår även hur vi jobbar med Sevesotillsynen.

Kontakt