Svart dvärgmal, en invasiv främmande fiskart i ett vattenfyllt grustag i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer: 2018:4

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

2018:4 Svart dvärgmal, en invasiv främmande fiskart i ett vattenfyllt grustag i Örebro län

Denna rapport beskriver Länsstyrelsens arbete för att avlägsna den främmande arten svart dvärgmal (Ameiurus melas) från ett konstgjort vattenfyllt grustag i Örebro län. Havs- och vattenmyndigheten finansierade åtgärden.

Länsstyrelsen arbetar för att minska införsel och spridning av främmande arter i länet. Arbetet med den svarta dvärgmalen krävde effektiva och snabba åtgärder för att minska risken för spridning. Händelsen uppmärksammades i många av Sveriges nationella medier. Denna rapport har tagits fram för att redogöra för våra erfarenheter och lärdomar från arbetet och åtgärdsmetoder för att bekämpa av främmande arter.

Kontakt