Storskalig utrymning - en vägledning för Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2018:19
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Illustration, framsida storskalig utrymning

Under senare år har flera händelser inträffat där större områden behövt utrymmas. Fukushima våren 2011 och Fort McMurray i Kanada sommaren 2016 är två exempel på storskaliga utrymningar som har genomförts. I mindre skala har det även skett i Sverige, till exempel under skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 och granaten i Dalkarsberg, Nora kommun hösten 2016.
Händelserna har visat att det krävs ett omfattande och koordinerat agerande från flera olika aktörer vid en storskalig utrymning.

Vägledningen är framtagen för att skapa en övergripande strategi för hur aktörerna i Örebro län gemensamt ska hantera en situation där ett kvarter, en stadsdel eller ett större geografiskt område behöver utrymmas.

Vägledningen utgår inte från scenarion. Däremot påverkas hanteringen beroende på om utrymningen måste ske snabbt, akut utrymning, som till exempel i Gammelby och andra orter vid branden i Västmanland 2014, eller om utrymningen kan planeras under en längre tid, planerad utrymning, som i Dalkarsberg. Arbetet med att hantera en storskalig utrymning under en samhällsstörning i fredstid skapar även en förmåga för länets aktörer att hantera en utrymning om Sverige är i krig. Vägledningen är utformad så att allmänheten ska kunna förstå hur en utrymning är planerad att genomföras, hur man själv kan förbereda sig och bidra vid hanteringen av en storskalig utrymning.

Vägledningen är framtagen i en arbetsgrupp med representanter från Länsstyrelsen i Örebro län, Polisregion Bergslagen, Nerikes Brandkår, Region Örebro län, Militärregion Väst, Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Örebro kommun och Civilförsvarsförbundet Örebro/Värmland.

Aktörerna i länet ska utgå från denna struktur och material i sin planering på lokal nivå och anpassa arbetet utifrån sina lokala förutsättningar och ansvar.

Kontakt