Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt lokala trafikföreskrifter m.m. 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:25

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0347-1713

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 40

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Omslag för Sammanställning över vägar och andra viktigare vägar samt lokala trafikföreskrifter m.m.

Varje år sammanställer Länsstyrelsen information om allmänna vägar och andra viktigare vägar samt lokala föreskrifter i Örebro län. Förteckningen över vägarna i länet ger information om bärighet och vägarnas eventuella lokala trafikföreskrifter. I sammanställlningen får du även information om lämpliga leder för tunga lastbilar och var det finns förbud mot transport av farligt gods.

Kontakt