Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt lokala trafikföreskrifter m.m. 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:25
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0347-1713
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Omslag för Sammanställning över vägar och andra viktigare vägar samt lokala trafikföreskrifter m.m.

Varje år sammanställer Länsstyrelsen information om allmänna vägar och andra viktigare vägar samt lokala föreskrifter i Örebro län. Förteckningen över vägarna i länet ger information om bärighet och vägarnas eventuella lokala trafikföreskrifter. I sammanställlningen får du även information om lämpliga leder för tunga lastbilar och var det finns förbud mot transport av farligt gods.

Kontakt