Rovdjur i Örebro län - Nr 3

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal:

Publikationstyp: Nyhetsbrev

I det här numret av nyhetsbrevet berättar vi bland annat om vinterns inventering av rovdjur, vargkullar som upptäckts i sommar och en uppdatering om senaste nytt vad gäller björn, järv och kungsörn. Vi ger även en redogörelse för angreppet av varg på får i Tivedenområdet som skedde i somras och vad som hänt efter det.

Kontakt