Rökfria skolgårdar – Kartläggning av rökning på skolgårdar i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer: 2018:29

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Bildmontage. Ungdomar i ring kring en rökförbudssymbol på asfalten.

Länsstyrelsen har fått ett förstärkt uppdrag från
Regeringen att arbeta med tillsyn avseende rökfria skolgårdar och har därför undersökt om och i vilken utsträckning rökning förekommer på skolgårdarna.

Kartläggningen, genomförd i december 2017, visar att rökning i stor utstäckning förekommer. Spår av rökning förekom på nästan hälften av de högstadie- och gymnasieskolgårdar som besöktes och rökning observerades på var tionde skolgård.

I rapporten finns också även råd för vad skolledning, kommuner och föräldrar kan göra för att få bort rökning från skolgårdar.

 

Reviderad version 2018-11-26

Kontakt