Rökfria skolgårdar – Kartläggning av rökning på skolgårdar i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2018:29
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport
Bildmontage. Ungdomar i ring kring en rökförbudssymbol på asfalten.

Länsstyrelsen har fått ett förstärkt uppdrag från
Regeringen att arbeta med tillsyn avseende rökfria skolgårdar och har därför undersökt om och i vilken utsträckning rökning förekommer på skolgårdarna.

Kartläggningen, genomförd i december 2017, visar att rökning i stor utstäckning förekommer. Spår av rökning förekom på nästan hälften av de högstadie- och gymnasieskolgårdar som besöktes och rökning observerades på var tionde skolgård.

I rapporten finns också även råd för vad skolledning, kommuner och föräldrar kan göra för att få bort rökning från skolgårdar.

 

Reviderad version 2018-11-26

Kontakt