Riktlinjer för förvaltning av kronhjortsstammen i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer: 2018:27

Diarienummer: 218-4128-2018

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Kronhjort

Riktlinjerna för förvaltning av kronhjortsstammen i Örebro län är framtagna i samarbete med länets viltförvaltningsdelegation. Nuvarande riktlinjer, fastställda 2018-09-12, ska gälla som ett stöd för förvaltningen av kronhjort.

Riktlinjerna gäller tills vidare men bör ses över årligen.

 

Kontakt