Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional samverkansanalys 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:10
Diarienummer:
1770–2018
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsida regional samverkansanalys

Här är vår regionala analys för samverkan. Den beskriver hur organisationer inom Örebro län avser använda Rakel för samverkan vid samhällsstörningar. Analysen fokuserar på att identifiera parter för samverkan. Den fokuserar också på vilka statiska talgrupper som bör programmeras in i Rakelmobilerna. Dessa är avsedda för ledningsplatser och ledningsfunktioner för att säkra samverkan.

Analysen redovisar hur samverkan i Rakel ska ske mellan ledningsfunktioner (personer eller platser) inom Örebro län. Även med externa aktörer med ansvar för verksamhet som i stor utsträckning påverkar länets förmåga till krisledning.

Kontakt