Regional samverkansanalys 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:10
Diarienummer:
1770–2018
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsida regional samverkansanalys

Syftet med den regionala samverkansanalysen är att beskriva hur organisationerna inom Örebro län avser att använda Rakel för samverkan vid samhällsstörningar. Analysen ska fokusera på att identifiera samverkansparter och vilka statiska talgrupper som bör programmeras in i Rakelmobilerna avsedda för ledningsplatser och ledningsfunktioner för att säkra samverkan.

Analysen redovisar i första hand hur samverkan i Rakel ska ske mellan ledningsfunktioner (personer eller platser) inom Örebro län samt med externa aktörer med ansvar för verksamhet som i stor utsträckning påverkar länets krisledningsförmåga.

Kontakt