Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2018:15
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
273
Publikationstyp:
Rapport
Framsida

2014 påbörjades en ny programperiod för EU:s fonder där Havs- och Fiskerifonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är två av fonderna. Till de båda fonderna har skrivits nationella program, Havs- och fiskeriprogrammet och Landsbygdsprogrammet.

Då Sveriges olika delar har olika förutsättningar, både vad gäller fiske och jordbruk med mera, är programmen regionaliserade i handlingsplaner, ett för varje län. Föreliggande handlingsplan gäller för Örebro län.

Kontakt