Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2018:15

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 273

Publikationstyp: Rapport

Framsida

2014 påbörjades en ny programperiod för EU:s fonder där Havs- och Fiskerifonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är två av fonderna. Till de båda fonderna har skrivits nationella program, Havs- och fiskeriprogrammet och Landsbygdsprogrammet.

Då Sveriges olika delar har olika förutsättningar, både vad gäller fiske och jordbruk med mera, är programmen regionaliserade i handlingsplaner, ett för varje län. Föreliggande handlingsplan gäller för Örebro län.

Kontakt