Regional grundsyn för totalförsvaret i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:35
Diarienummer:
457-1802-2018
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
2018

I syfte att säkerställa största möjliga försvarseffekt, så har denna regionala grundsyn tagits fram. Den ska fungera som underlag för beredskapsförberedelserna i Örebro län samt utgöra riktlinjer för prioritering av resurser. Vid höjd beredskap ska grundsynen vara det styrande dokumentet för ledning av respektive aktörs verksamhet.

Den regionala grundsynen har tagits fram av Länsstyrelsen i Örebro län i samverkan med Militärregion Väst. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndighet på regional nivå och Militärregion Väst utgör Försvarsmakten på regional nivå. Grundsynen bygger på 2015 års försvarsbeslut, nationell grundsyn samt den högre regionala grundsynen.

Denna regionala grundsyn för totalförsvaret i Örebro län gäller från och med den 4 april 2018. Tidigare gällande gemensam grundsyn daterad 1 oktober 1998 med diarienummer 74-06791-98 upphävs i samband med antagandet av denna.

Kontakt