Personsanering

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
2018:4
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Personsanering

Nätverket bildades 2003 med fokus på gemensam planering och utbildning inom CBRNE-området.
Nätverket arbetar idag med samordning och planering av gemensamma utbildningar och övningar samt ta vara på erfarenheter från inträffade händelser.
Nätverket har också tagit fram en folder om personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län.

Kontakt