Pershyttan

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsidan till broschyr om Pershyttan

Kulturreservatet Pershyttan

Gamla Pershyttan är en välbevarad bergsmansby som präglats av gruvdrift och järnframställning från 1300-talet fram till modern tid. I december 2004 beslutade Länsstyrelsen att göra ett kulturreservat av Gamla Pershyttans bergsmansby som är Örebro läns första kulturreservat.

 Pershyttan är ett minnesmärke från Bergslagens storhetstid och är en ovanligt välbevarad bergsmansby. Här går det fortfarande att se och förstå sambandet mellan naturtillgångar – malm, skog, rinnande vatten och framställning av järn i hyttan.

Kulturreservaten ska bidra till att det i framtiden finns möjlighet att förstå och uppfatta hur det moderna samhället har vuxit fram och hur tidigare generationer levt, nyttjat landskapet och demonstrera en del av Sveriges historia.

Kontakt