Översiktlig inventering av stormusslor i Örebro län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:2
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
Översiktlig inventering av stormusslor i Örebro län 2017

Under sommaren 2017 genomfördes en översiktlig inventering med avseende på stormusslor i 28 vattendrag i Örebro län. Av de totalt 28 inventerade vattendragen påträffades musslor i sju. Flodpärlmussla påträffades i ett vattendrag, Uskenån, i Nora kommun. Arten har inte varit känd från vattendraget tidigare. Vid Gryts bruk, Askersunds kommun hittades en trolig tjockskalig målarmussla. Vattendraget ingår i samma avrinningsområde som Emmaån där ett nyfynd av arten gjordes tidigare under sommaren 2017.

Totalt påträffades fem arter av stormusslor under sommarens inventering. Förutom de tidigare nämnda arterna påträffades också spetsig målarmussla (Unio tumidus), flat dammussla (Pseudanodonta complanata) och allmän dammussla (Anodonta anatina). Allmän dammussla var vanligast förekommande och påträffades i fem vattendrag.

Kontakt